Skapa effektiva team

Skapa effektiva team

Skapa effektiva team

Skapa effektiva team

Anpassa ditt ledarskap för att maximera ditt teams potential

I denna ledarskapskurs utforskar vi Susan Wheelans modell för att bygga effektiva team och hur kommunikativt ledarskap kan anpassas till olika stadier i ett teams utveckling och effektivitet.

Kursen fokuserar på att ge en klar förståelse för medarbetarnas utvecklingsbehov och hur dessa behov påverkar fokus i ditt ledarskap. Genom att skräddarsy ditt ledarskap och förbättra din förmåga att analysera individuella behov, kan du som ledare skapa ökad motivation och effektivitet i ditt team.

Ur innehållet:

 • Grundprinciper för kommunikativt ledarskap
 • Hur ett team utvecklas och blir mer effektivt
 • De fyra faserna i teamutveckling och deras inverkan på ledarrollen
 • Att identifiera vilket skede ditt team befinner sig i
 • Nycklarna till anpassat ledarskap
 • Effektiva kommunikationsmetoder och beteenden
 • Att känna igen och agera på teamets signaler
 • Skapa ett gemensamt mål och engagemang
 • Vägleda teamet i sökandet efter lösningar
 • Hantering av konflikter för att främja utveckling
 • Vikten av tydlig feedback och återkoppling för snabbare utveckling
 • Coacha och vägleda teamet när det har nått sin arbetstakt
 • Använda frågor och frågetekniker i coachande ledarskap

Identifiera utvecklingshinder och förstå motivationsfaktorer

getty-images-k1h88b_WXFs-unsplash_17_11zon

Anmälningsformulär Öppen Kurs Ledarskap

Ledarskapsutbildning

Scroll to Top