Ledarskap för Distans- och Hybridteam

Ledarskap för Distans- och Hybridteam

Ledarskap för Distans- och Hybridteam

Ledarskap för Distans- och Hybridteam

Utveckla effektivt hybridledarskap för distansarbete 

I en tid där distansarbete blivit en del av många människors vardag, ställs nya krav på ledarskapet. Hur kan du som ledare anpassa ditt arbetssätt för att effektivt leda på distans? Vilka verktyg och metoder behövs för att säkerställa tydlig och effektiv kommunikation? Vår utbildning i att leda på distans och hybrida team ger dig de verktyg du behöver.

Vi utforskar de vanligaste fallgroparna med distansarbete och hur du kan skapa en stark teamkänsla och dialog, även när fysiska möten inte är möjliga.

Under utbildningen får du praktiska verktyg och metoder för att hantera de unika utmaningarna som distansledarskap medför. Vi fokuserar på vikten av tydlig kommunikation och uppföljning, och hur du kan använda teknik för att förbättra samarbetet. Utbildningen genomförs helt digitalt, vilket ger en direkt inblick i distansledarskapets realiteter.

Under kursen kommer du att lära dig: 

 • Grundläggande principer för arbete på distans
 • Olika former av distansledarskap och dess betydelse
 • Identifiera och hantera utmaningar i distansledarskap
 • Nyckelfaktorer för framgångsrikt ledarskap på distans
 • Förstärka specifika ledarbeteenden för distansarbete
 • Hantera kommunikativa utmaningar på distans
 • Bygga tillit och ansvar i distansarbete
 • Teamets dynamik och roll i distansarbete
 • Metoder för att stärka teamet på distans
 • Vikten av självledarskap i distansmiljöer
 • Skapa struktur och hållbarhet i distansarbete
 • Hantera individuella samtal och möten på distans
 • Skapa närhet och engagemang i digitala samtal
 • Effektiva strategier för uppföljning och avstämningar
 • Hantera feedback och andra typer av samtal på distans
m-cooper-MUnONQH4q7M-unsplash_19_11zon

Anmälningsformulär Öppen Kurs Ledarskap

Ledarskapsutbildning

Scroll to Top