Hur ska jag lyckas sälja in detta internt?

Det är inte helt ovanligt att du själv har köpt in på utbildningsupplägget, och att det nu kvarstår att få med den egna organisationen. 

Den interna införsäljningen 

Ibland måste vi få med interna stakeholders som sitter på mandat och pengar. Ibland handlar det om att få med sig viktiga personer och informella ledare bara för att det är klokt och smart. 

Här kommer några tips för den interna införsäljningen. 

Införsäljning till beslutsfattare 

När det handlar om införsäljning till viktiga beslutsfattare som sitter på budget, brukar de bästa argumenten handla om ROI, dvs. hur stor sannolikheten är att detta är en investering snarare än en kostnad. 

Fördelen med försäljning och säljutveckling är att vi relativt enkelt kan göra estimat kring vad insatsen ger tillbaka, kopplat till era nyckeltal såsom till exempel: antal samtal/möten/offerter, ”hitrate” och snittaffär. 

Det vi kan göra tillsammans är att tydliggöra vad utbildningsinsatsen ska åstadkomma i form av resultat, aktiviteter, och kompetenser. Antingen ska vi öka aktivitetsnivån eller kvalitén, alternativt både och. Du vet var ni står idag och vi vet vad en insats kan förväntas åstadkomma, vilket gör att vi tillsammans kan skapa ett rimligt estimat. Säg till oss så gör vi övningen tillsammans. 

Ett annat sätt att bli trygga är att be Mindit om referenser, alternativt kundcase som vi kan skicka eller presentera. 

Införsäljning till viktigare påverkare 

När det gäller införsäljningen till viktiga interna påverkare, så brukar vi rekommendera att ta med personen/personerna i förstudien. Det brukar vara framgångsrikt då man vill få fram deras kunskap och få med dem på resan. Detta är inget att underskatta, då viktiga informella ledare kan avgöra om insatsen blir en succé eller bara ”bra”. 

Rulla till toppen