WayOfSelling logo inverted

Mindit Way of Selling

Way of Selling är Mindits egen säljutvecklingsmetod som är mer målstyrd och mer fokuserad på förändring, jämfört med traditionella metoder/utbildningar.

Innebörden av Way of Selling är en övergripande ökad effekt i säljuppdraget, och därmed ökat resultat.

Processen går ut på att identifiera, formulera, dokumentera, paketera och implementera best practise tillsammans med deltagarna.

Främsta fördelarna med Way of Selling:

  1. Nya säljarna blir snabbare lönsamma
  2. Befintliga säljare tar till sig best practise
  3. Ökat resultat på både kort och lång sikt

Därför fungerar Way of Selling:

  • Alltid anpassad till er unika verksamhet
  • Etablerar och befrämjar best practise
  • Metoden har utvecklats och förbättrats under flera år 
  • Framtagen och förfinad av framgångsrika säljare
  • Professionellt förfarande skapar förtroende och acceptans i ert säljteam

Kontakta oss om Way of Selling

Rulla till toppen