Leda i förändring

Leda i förändring

Leda i förändring

Leda i förändring

Lär dig navigera och leda i förändring

Alla organisationer är i ständig utveckling och förändring. Som ledare är det avgörande att kunna hantera och leda medarbetarna genom dessa förändringar. Vår utbildning i förändringsledning ger dig djupare insikter om de olika stadierna av förändring och omställningskurvan.

Vi utforskar effektiva verktyg för att påskynda förändringsprocesser, med fokus på både kommunikation och analytisk förmåga för att bedöma var i processen en förändring står och vilka åtgärder som krävs för att gå vidare.

I kursen “Leda i förändring” använder vi oss av olika case, där ett specifikt förändringsprojekt utgör grunden för praktiska övningar och diskussioner. Vi täcker olika aspekter av förändringsprocessen och introducerar dig till den psykologi som är involverad när människor möter nya situationer och förutsättningar.

Ur innehållet:

 • Förstå förändring som ett tillstånd, synsätt och teoretisk grund
 • De olika faserna och utmaningarna i förändringsprocessen
 • Din roll som förändringsledare
 • Projektledning i förändring
 • Grundläggande förändringspsykologi
 • Analys och bedömning av nuvarande situation som beslutsgrund
 • Effektiv kommunikation och målfokusering
 • Identifiera och förstå reaktioner på förändring
 • Anpassa ditt ledarskap för att övervinna motstånd
 • Beteendemönster i olika faser av förändring
 • Använda retorik i förändringsprocesser
 • Strategier för att kommunicera förändringar effektivt
 • Driva förändring genom möten
 • Förhindra återfall och övergången från projekt till process
 • Lyssna och analysera förändringsprocessen
Vår utbildningsmetodik

Anmälningsformulär Öppen Kurs Ledarskap

Ledarskapsutbildning

Scroll to Top