Fazer säljstrategi

Intervju med Joakim Theorén, Commercial Director på Fazer

Fazers strategi fungerar som en kompass som visar vart de vill ta företaget.

Under de senaste 5 åren har Mindit och Fazer byggt upp ett partnerskap och ett samarbete där Mindit kontinuerligt utbildar säljledningen, KAM, marknad och fältsäljteamet. Ett samarbete som bidragit till Fazers starka marknadsposition och utveckling.

”Vi är stolta över det framgångsrika samarbetet vi har haft med Mindit. Ett nära partnerskap har utvecklats mellan oss och vår utbildare, Mikael Nylund” – Joakim

strategi
Fredrik Theorén, Fazer

Fazer växer så det knakar

Fazer är ett av de största livsmedelsföretagen i Norden. Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. Fazer har haft en otrolig tillväxt där man under de senaste åren vuxit med ca 30%. Idag består säljteamet av Joakim som kommersiell direktör, en kategorimanager och ca 30 säljare varav två är säljcoacher.

Främjande av framgång: Strategier för ökad marknadsandel, produkttillväxt och digital närvaro

Skarmbild 2023 05 24 092822 1

Fazer har som mål att öka sin marknadsandel inom sina viktigaste kategorier och utveckla sitt produktsortiment genom att förutse konsumenternas behov. Utöver att utveckla ett strategiskt partnerskap med sina viktigaste kunder, kommer de också att eftersträva en ledande närvaro online och utveckla sina redan framgångsrika koncept. 

”Att förutse konsumenternas behov för att säkerställa våra framgångar i en snabbt föränderlig värld kommer i framtiden vara ännu mer avgörande. Vår strategi fungerar som en kompass som visar vart vi vill ta företaget.” – Joakim

Vi utvecklar vår kultur och stärker viktiga kompetenser för att möjliggöra fortsatta framgångar 

En av framgångsfaktorn för Fazer är att man har ett mindset att alltid utvecklas, vilket genomsyrar hela organisationen från VD till samtliga medarbetare. Att ständigt utvecklas och utbildas är en självklarhet och något som alltid finns i budgeten och affärsplanen, vilket visat sig vara framgångsrikt för försäljningen. Men även för att stärka teamet samt locka och behålla de bästa och mest begåvade talangerna. Kärnan för hela Fazers verksamhet är de engagerade medarbetare som arbetar för ett gemensamt mål, stödda av deras djupt rotade värderingar.

“Ingen kan stanna på samma plats och förvänta sig framgång. Om du inte fortsätter att utvecklas och förbättra dig själv, kommer omvärlden att rusa förbi dig. Du förbättrar inte bara dig själv, utan positionerar dig också som en ledare i en värld av konstant rörelse.” – Joakim

Tuffare klimat än någonsin – nu utmanas säljkåren på riktigt

Det är nog ingen som undgått att dagens konsument har fått en mer ansträngd privatekonomi med inflationer, höjda räntor och matpriser. När Fazers råvarupriser och fraktkostnader stiger så ställer det höga krav på säljkåren att kunna motivera prishöjningar och sin plats i butik och hyllan. I turbulenta tider riskerar man att åka ut ur butik. Men det är också en möjlighet att stärka sin position och relation med inköparna om man gör det rätt, respektfullt och professionellt i sin dialog med kunderna.

Det är uppenbart att utbildning ger positiva effekter

De flesta bolagen vill satsa på sin personal men en befogad farhåga är att ifrågasätta vad det ger tillbaka för organisationen. Men genom att arbeta med CRM systemet, personlighetsprofiler och kontinuerlig sälj- och säljledarutveckling har Fazer lyckats skapa en solid struktur med mätbar framgång.  

”I en dynamisk arbetsmiljö är ledarskapet en nyckelkomponent för att forma en kultur av tillåtande och framgångsrik utveckling. I min ledarroll är det min uppgift att inte bara leda människor, utan också skapa en miljö där de kan trivas. Genom att erbjuda stöd, inspiration och mentorskap till de som leder andra kan vi bygga en stark grund för individuell och kollektiv framgång. Långsiktigt innebär min roll att jobba fram processer, ramverk och säljoptimering för att främja tillväxt på lång sikt.” – Joakim

Joakims tips: Skapa tillåtande miljö och välkomna olika perspektiv!

  • Våga lita på folk och bygg klimat som uppmuntrar till att vilja göra varandra bättre. En tillåtande miljö, där folk trivs och vågar uttrycka sig själva leder ofta till effektivare teamarbete och en mer harmonisk arbetsmiljö. När olika perspektiv välkomnas och uppmuntras kan människor komma med nya och innovativa lösningar på problem.
  • Skapa team och grupper med olika personligheter, sätt ihop olika bakgrunder, vilket uppmuntrar till bra diskussion. Genom att dela kunskap och erfarenheter kan teamet växa och utvecklas tillsammans. Olika perspektiv och idéer kan därmed utmanas och berika försäljningsteamets kunskapsbas.

”Vi är stolta över det framgångsrika samarbetet vi har med Mindit. Deras professionalism och dedikation har varit ovärderlig för oss.” – Joakim

Rulla till toppen