försäljningschef Niclas, SG Armaturen

Från belysning till framgång: En resa med SG Armaturens försäljningschef

manadens saljledare Niclas SG 2

Intervju med Niclas Sjöstedt, Försäljningschef på SG Armaturen

Norska familjeföretaget SG Armaturen har skapat en imponerande framgångssaga. Från en liten lampbutik, till ett bolag som har verksamhet i flera länder.

Med huvudkontor i Lillesand, Norge, och en passion för belysning, har företaget blomstrat till en av Nordens främsta belysningstillverkare med närmare 700 anställda i koncernen.

Vi har intervjuat Niclas Sjöstedt, försäljningschef för Sverige på SG Armaturen och utnämnd honom till månadens säljledare med Mindit.

”Det rullar på riktigt bra för SG, men man får vara ödmjuk nu i en tid med många utmaningar. Vi väljer att följa det som händer och sker i omvärlden med inställningen att det är mycket upp till oss själva att ta vara på möjligheter som förändring på marknaden kan leda till. Vi har hittills ökat varje år, något som är väldigt positivt och vi har en positiv utveckling i år också” säger Niclas

Säljutbildning och SG Armaturen

För att förstå hemligheten bakom SG Armaturens framgång, är det viktigt att veta att företaget inte bara fokuserar på produkterna de säljer, utan också på att bygga en stark säljkultur. Niclas Sjöstedt, berättar att det inom företaget finns en strävan att stärka säljkulturen och skapa ett effektivt team.

En nyckelaspekt som framkom under intervjun med Niclas är SG Armaturens starka kundfokus. Företaget inriktar sig på att betjäna elinstallatörer, elkonsulter och slutkunder och förstår att en effektiv säljkultur handlar om att skapa enastående kundupplevelser.

”SG Armaturen är ett norskt familjeföretag, vi jobbar alltid med långa relationer, vi har en tydlig affärsmodell som vi tror hårt på. Sunt förnuft men sen ska jobbet göras varje dag också.” – Niclas

Framtidsutsikter och mål

Med en stark närvaro i Norge sedan 1990, och i Sverige sedan 2004, ser företaget positiva utsikter för framtiden.

”Vi har en målsättning i koncernen där vi alltid ska öka 2 siffrigt varje år. På koncernnivå vill vi bli en av de största i Europa.” – Niclas 

För att bidra till de övergripande målsättningarna på koncernnivå så behöver även den svenska delen av bolaget kontinuerligt utvecklas och växa. En av de största utmaningarna för SG Armaturen är att genomföra den nödvändiga transformationen och säkerställa att hela organisationen är en del av den. Niclas betonar att detta inte handlar om snabba förändringar, utan om att böja röret i rätt takt för att undvika att det går av.

“Förändringsprocessen är en kontinuerlig resa som kräver tålamod och en enad vision. Vi behöver göra det i rätt takt och prioritera. Börja med de stora penseldragen och inte fastna i de små detaljerna, samt få med alla på tåget och att teamet köper in på det här.” – Niclas

Försäljningschefen Niclas tips till andra i ledarrollen!

  • Ha en klar målbild: Definiera tydligt vart du vill nå och hur du ska komma dit.
  • Jobba konsekvent över tid: Undvik att ändra inriktning för ofta, det kan försvåra mätningen av resultat och påverkande faktorer.
  • Samarbete är nyckeln: Samarbeta med experter och konsulter som kan ge nya perspektiv och stödja din förändringsresa.
badge peter 1 2

Sammanfattningsvis är SG Armaturen en förebild för företag som strävar efter att skapa en stark säljkultur och erbjuda enastående kundupplevelser. Genom samarbetet med Mindit och Niclas Sjöstedts vision, har de lyckats ta ytterligare steg mot att uppnå sina ambitiösa mål.

”Samarbetet med Mindit känns väldigt bra, vi har kunnat lyfta oss och vi justerar saker och blir kontinuerligt proffsigare.” – Niclas

Rulla till toppen