inpeople 2560

Icke-säljande medarbetare utvecklade självförtroende att jobba med nykundsbearbetning

Intervju med Niklas Jullesson, Affärsutvecklingschef på Inpeople

Inpeople ville inte ha pracka-på försäljning

inpeople logo svart

När Inpeoples rekryterare behövde stöd i affärsmannaskap och merförsäljning, tog man initiativ till en företagsanpassad säljutveckling med utbildning av både säljare och icke-säljande personal

Niklas Jullesson, Affärsutvecklingschef på Inpeople
Niklas Jullesson, Affärsutvecklingschef på Inpeople

Tack vare ett tydligt kvalitetsfokus har Inpeople växt i omsättning med över 600% på tio år. För drygt ett år sedan tog Niklas och företagsledningen initiativ till en företagsanpassad insats för att hjälpa och kompetensutveckla säljare och rekryterare. Rekryterarna har en nyckelroll i verksamheten och bidrar starkt till försäljningen. Vi har pratat med Niklas Jullesson som har varit fem år på Inpeople, vars huvudansvar är säljledning.

Liten säljorganisation ställer höga krav på icke-säljande medarbetare

Endast de två kontorscheferna har försäljning som sina huvudsakliga ansvarsområden. Det förutsätter att hela verksamheten bidrar både passivt och aktivt till företagets totala säljprestation. Rekryterarna, som har mycket kundkontakt, blir då den naturliga förlängda armen för att stärka (mer-)försäljningen.

”Vi är ett bolag som verkar som en HR-byrå där kvalitet och metodik för våra rekryteringsprocesser är viktig för oss och därför är verksamheten byggt utifrån det, mer än från perspektivet försäljning. Därför har vi en mycket liten renodlad säljorganisation. Desto viktigare därför att alla medarbetare kan bidra till försäljningen som helhet.

Tog initiativet och letade upp olika leverantörer inom säljutbildning

niklas jullesson badge mars 2023
Månadens säljledare med Mindit mars 2023 är Niklas Jullesson på Inpeople

Niklas letade upp flera leverantörer inom säljutveckling och fick därigenom kontakt med Ida Grandin på Mindit. Ingången blev att höja nivån generellt och öka den totala merförsäljningen:

”Vi kände att alla kundmöten och säljmöten behöver hålla hög nivå! Vi ville jobba mer med merförsäljning – att även rekryterare ställer rätt frågor för att förstå utmaningarna som våra kunder står inför, och på så sätt kunna lösa problem och hjälpa kunden.”

Ville satsa på personalen med kompetensutveckling

Då rekryterarna har spelat en stor roll i framgången hittills, blev det naturligt för Inpeople att satsa på personalen, och låta dem bli en lika stor del av kommande framgångar:
”Långsiktigt är det är en otroligt viktig del med människorna i företaget, vi vill satsa på dem med både kompetensutveckling och andra insatser.”

”Vi lärde oss mycket redan i första mötet med Mindit”

Niklas höll den inledande dialogen i samarbetet med potentiella säljutbildare. En avgörande faktor i valet av leverantör blev Mindits professionella och hjälpsamma förhållningssätt i dialogen. Redan i första mötet upplevde Niklas att Mindit bjöd på sig själva och levererade värde i form av insikter och expertis som säljutbildare.

”En anledning till att vi valde att jobba med Mindit var känslan av kvalitet; redan efter första mötet hade vi lärt oss mycket, och det var innan vi ens bestämt att jobba ihop! Det kändes som att säljaren bjöd på kunskaper direkt. Sen har utbildaren varit fantastisk! Vi har fått bra feedback och respons från henne, som har hjälpt oss utveckla våra processer.”

En leverantör som matchade företagets filosofi kring försäljning

Niklas kände snabbt att Mindits värderingar och filosofi kring försäljning och utbildning stämde överens med hur man tänkte på Inpeople:

”Hela den här resan med Mindit har gått väldigt bra. Jag var först kluven till hur det skulle tas emot av medarbetarna, men det har varit väldigt positiv respons från dem som deltog i utbildningen, delvis tack vare ett lättsamt och bra upplägg. Det känns som att vi har gjort det tillsammans i företaget, och därför har alla kunnat ta till sig materialet på bästa sätt.”

Rekryterarna har utvecklat självförtroende att jobba med nykundsrekrytering

Chefer och medarbetare på Inpeople fick bidra aktivt till utformningen av den nya säljmanualen, som anpassades till bransch och specifika behov. Det gjorde att insatsen togs emot väl och blev en stor framgång:

”Om vi ser resultat? Absolut! Bara kundkontakten med Mindit har fått oss att tänka till mycket kring vår process. I år sparkar vi igång ett antal workshops internt för att vidareutveckla processer kring merförsäljning. Vi ser nu till och med att rekryterarna själva jobbar med nykundsrekrytering!”

Ingen ”pracka-på-försäljning”

Tidigare har Inpeople generellt inte haft så mycket fokus på försäljning, och de ville inte hamna i en ”pracka-påförsäljning”, utan snarare i problemlösning för kunden.

”Vi ville professionalisera säljarbetet och skapa en röd tråd i allt kring avtal, presentationer och allmän professionalism! Sen ville vi bygga en utbildning baserad på affärsmannaskap, att skapa affärer – inte att vara säljare.”

Tips till andra säljchefer?

  • Ha bra människor runt omkring dig! Man kan inte göra allting själv. Du behöver människor som är positiva, motiverade och flexibla.
  • Var lyhörd och lyssna på personalen – alla är vi olika och behandla var och en som individer; vad kan varje individ göra för att bidra till helhetsmålet?

Om Inpeople

Tack var en bra helhet med kvalitet som högsta prio, har Inpeople rönt stora framgångar som partner inom rekrytering och personaluthyrning. Från starten 2010 i Växjö har företaget växt till en omsättning på 114 miljoner kronor 2022. Tack vare en bredd över alla branscher har man också haft en mycket god förmåga att hantera sämre tider.

”Det finns många aktörer i branschen, där vissa jobbar mer kortsiktigt med ’transaktioner’. Men där ska inte vi vara, vi vill erbjuda kvalitet i hela ledet från början till slut. Det genererar långsiktiga partnerskap och affärer med trogna kunder i alla branscher.”

Rulla till toppen