svenska spel hero

Satsning på säljarna har hjälpt till i omställningen på Svenska Spel

Intervju med med Magnus Lannersund, Chef Vegas på Svenska Spel

Stort grattis till Magnus Lannersund,  Chef Vegas på Svenska Spel, som blir månadens säljledare med Mindit i maj!

B2B-säljare behöver kunna utbilda kunderna

Digitalisering och förflyttningar på kundernas marknader utmanar säljare att bli alltmer kunniga kring produkter och digitala tjänster. Svenska Spels verksamhet omfattar både digitala och fysiska spel såväl online som i restauranger, bingohallar och i egna kasinon. Det är en komplex verksamhet som också har många lagar och regelverk att förhålla sig till. Tack vare satsningar på både affärsutveckling och utbildning av säljare ser Svenska Spel bra resultat.

Säljare ställer om till digitaliserad omvärld
magnus lannersund
Magnus Lannersund

– Coronapandemin har tvingat oss att genomgå en omställning till det digitala, och våra säljare jobbar nu omväxlande med digitala och fysiska möten eller event. Det var lite trevande i början men det har gått riktigt bra.  Idag är det en kombination och det är syftet med våra möten som styr mötesformen allt mer. Sedan är det klart att det är roligt att vara i gång med mässor och fysiska möten igen.

Måste vara beredda att hjälpa våra kunder att digitalisera
logo svenskaspel black 2019

– Även restaurangvärlden digitaliseras och det sker stora förflyttningar inom området. Krögarna själva kanske inte alltid är helt uppdaterade på det digitala området, men omvärlden och deras gäster börjar definitivt bli det. Branschen utvecklas snabbt och våra säljare behöver ibland kunna hjälpa och utbilda våra affärspartners och dess personal kring frågor om just digitalisering.

B2B-säljare behöver ta mer utbildande roll

– För våra affärspartners tycker vi det är effektivt med Train The Trainer. Genom att hjälpa våra B2B-kunder att utbilda sin egen personal blir vi effektivare och förenklar för de som jobbar med våra produkter.  Det gör förstås säljarens roll mer komplex och kräver än mer kunskaper i produkt och regelverk men även en hel del kommunikationsträning

Säljare behöver ha bra koll på lagar och regelverk

– Våra säljare blir i viss mån även våra ögon och öron att lagar och regler efterlevs i hanteringen av våra tjänster. Försäljningen är extra komplex på grund av lagar och regelverk kring spel. Någon måste ju ha koll på det och kunna kommunicera det till våra affärspartners, så det hamnar naturligt på våra säljare.

Produktutveckling under pandemiåren

– Försäljningen är alltid beroende av vårt erbjudande och vår förmåga att leverera.
Under pandemin har vi jobbat mycket med våra värdeautomater, Vegas. Under 2019 lanserade vi till exempel ett helt nytt spelsystem med nya spelautomater, spel, kringtjänster, betalningslösningar och inte minst ett mycket starkt spelansvarsprogram. Det arbetet fortsatte under hela pandemin.

Har du några tips till andra chefer i en liknande roll som din?
  • Det är viktigt att ha klarhet i vart man ska och kunna förmedla så att alla förstår varför.
  • Viktigt att hela tiden utvecklas och ställa frågor om den egna verksamheten. Kompetens och förmåga behöver hela tiden utvecklas genom repetition, inspiration och genom att titta på vad andra gör.
  • Jobba med att försöka utveckla och förändra i vardagen, att bygga vår kompetens och att vara enträgen när det gäller det.
  • Sist men inte minst: mäta, reflektera och följa upp resultaten.
Satsning på säljarna har hjälpt till i omställningen
Manadens saljledare badge juni 2022 Magnus Lannersund
Månadens säljledare juni 2022

– Parallellt med att utveckla produkter och erbjudanden har vi även satsat på våra säljare. Vi ville utveckla hur vi bearbetar såväl befintliga affärspartners som prospekt – både digitalt och fysiskt. Tillsammans med Mindit, har vi skapat vårt eget Way of Selling inom detta område. Genom att våra säljare alltmer mixar ett digitalt arbetssätt med det mer klassiska kundmötet, så ser vi positiva effekter.


Ser bra resultat från utbildning och affärsutveckling

– Vi får löpande kvitton på att vi är på rätt väg. Inte minst då vi har en stor tillströmning av nya nöjesspelare. Jag tror det kan tillskrivas såväl satsningen på utbildning och att skapa struktur i försäljningen, som i utvecklingen av arbetet med att löpande hitta nya affärspartners.

Kommer fortsätta utvecklingsarbetet

– Vi är naturligtvis inte klara utan fortsätter att utveckla oss, inte minst med att bredda vårt nätverk av restauranger och bingohallar. Vi står dessutom i dagarna inför att byta säljstödsystem för att än mer underlätta och utveckla säljarbetet.

Om försäljning och utbud på Svenska Spel
  • Både digitala och fysiska säljkanaler inom de tre huvudkategorierna: turspel, sportspel och kasinospel.
  • Försäljning B2C via stort utbud av produkter på webben samt via ombud och affärspartners.
  • Försäljning B2B genom ombud och affärspartners.
  • Fysiskt utbud via cirka 5 200 ombud inom retail. 
  • Cirka 1 500 affärspartners inom restaurang och bingohallar
  • Tre internationella casinon
Behöver balansera spelupplevelse och trygghet

– Vi vill att spel ska vara till glädje för alla, så en del av vårt uppdrag är att balansera såväl spelupplevelse som att det ska vara tryggt och säkert att konsumera våra produkter, oavsett produkt eller distributionskanal. Att ha koll på spelandet är a och o, både för den som spelar och för oss som spelbolag.

Både digitalisering och fysiska upplevelser viktigt

– Så en stor utmaning ligger i just den balansen, men sen också i behovet av att mixa och digitalisera våra säljprocesser. Nyckeln ligger nog i att hitta var vi ska digitalisera och var vi ska förstärka det fysiska kundmötet. Det vill säga vi måste säkerställa såväl vår digitala som fysiska service och kontaktpunkter. Vi vill skapa en bra och nära kundupplevelse för våra kunder och även för våra återförsäljare.

Scroll to Top