vad är feedback team mindit

Vad är Feedback?

I grunden betyder feedback återkoppling och är vårt samlingsnamn på personlig kritik och beröm. Det är önskvärt att feedback är konstruktiv, alltså att den syftar till att en eller flera personer ska lära sig något och kunna hantera något bättre i framtiden.

Utan feedback är det svårt att bli bättre – vi behöver förhållningsportar som indikerar om vi är på rätt väg – annars finns inget som guidar om vi är fel ute eller om det faktiskt går bra.

Vi på Mindit tycker att feedback är som en present – någon som tar sig tid att göra dig bättre!

Feedback hjälper dig att utvecklas

Både i ditt privata förhållande till din respektive, men förstås även i yrkeslivet, hjälper feedback dig även när du tränar eller övar på något, t.ex. spelar instrument eller utövar en idrott.

Kan vi ge oss själva feedback?

Ja! Ge dig själv tid för reflektion och fundera. Om du aldrig reflekterar är det lätt att du lägger fokus på det som inte är bra och missar dina framgångsexempel. Genom reflektion blir vi också bättre på att utvärdera oss själva så objektivt som möjligt. Vad vi redan gör bra och vad som kan utvecklas.

Du kan behöva be om feedback

Det är inte alltid så att någon annan har tiden att ge dig återkommande feedback. Fundera över vilka delar i din dagliga utveckling du behöver utveckla? Be sedan din chef ge dig feedback och fokusera på ett specifikt och konkret område.

Eller prova att fråga någon som du känner: Säg en sak jag är bra på och säg något jag kan utveckla.

Populärt verktyg som leder till utveckling och resultat

Har du hört talas om Feedbacktrappan? Det är en populär modell att utgå ifrån och ha i åtanke, både när man ger, men framförallt tar emot feedback. Nyfiken på att lära dig mer? Klicka på länken nedan och läs vidare:

Artikel Feedbacktrappan

Positiva effekter av en feedbackkultur i organisationen:

  • Minskat antal konflikter och irritation
  • Personlig utveckling
  • Höjd motivation
  • Mer energi
  • Ökad trygghet
  • Minskad sjukfrånvaro
  • En mer attraktiv arbetsplats
  • En mer effektiv organisation
  • Ett lönsamt företag

Kan feedback någonsin få en negativ effekt?

När du ger feedback behöver du tänka på hur motparten vill ha sin feedback. Fråga gärna om det passar/när det passar/hur personen vill få det levererat.

Tips! Om du tar emot feedback och det inte landar bra hos dig; ge då feedback tillbaka på hur det skulle kunna funka bättre i framtiden!

Sammanfattningsvis

En feedbackkultur är ett lärande som handlar om öppenhet och tillit. Att våga fördjupa relationer, stärka samarbetet och också öka självinsikten handlar om återkoppling eller respons på en situation eller händelse. Det ger oss en bild av upplevelsen och handlar också om att stärka självkänslan genom uppmärksamhet, erkännande och beröm.

Rulla till toppen