grunderna i feedbacktrappan 01

Grunderna i Feedbacktrappan

Hört talas om Feedbacktrappan? Så använder du den för framgångsrik återkoppling

De flesta framgångsrika företag praktiserar stöttande och konstruktiv feedback bland sina medarbetare. Det beror på att den typen av feedback leder till mer utvecklade medarbetare, som i sin tur utvecklar sina kollegor och därmed företaget.

Så hur gör man för att sätta i gång? Feedbacktrappan är en vanlig modell att utgå ifrån och ha i åtanke, både när man ger, men framförallt får feedback. Låt oss kika på den och hur vi kan använda oss av den i vardagen.

Feedbacktrappan är en modell som används när man får och ger feedback. Den beskriver olika stadier som mottagaren kan hamna i som är bra för givaren att förstå.

Feedbacktrappan - En modell för att förstå reaktioner på feedback och återkoppling
Feedbacktrappan – En modell för att förstå reaktioner på feedback och återkoppling

Vad ska man tänka på när man vill ge feedback?

Att bädda för det. Släng aldrig bara ur dig feedback. Frågar du om det är okej, kommer du ge motparten en chans att tacka ja eller nej och förbereda sig för det. Det kommer ge mycket bättre resultat.

Tajma feedbacken för att nå fram
Också tiden är en faktor. Tänk på att den som tar emot feedback förmodligen behöver tid att bearbeta budskapet. Och även om det blir en direkt reaktion så sker utvecklingen ofta succesivt ändå.

Feedbacktrappans 5 steg

Hamnar du som mottagare i någon av de tre första faserna (förkasta, försvara, förklara), så är risken stor att du inte tar till dig budskapet och slår ifrån dig det som sägs. Men när du känner dig trygg, kan du börja förstå innebörden och i högre grad vara redo för förändring. Tänk på att du som mottagare egentligen alltid behöver ta dig igenom alla faser; du kan inte hoppa över faser. Men om du van vid att få feedback och känner dig trygg med den som ger dig det, kan det gå snabbare att ta dig fram. Var beredd på att det kan ta lite tid!

Feedback för säljorganisationer

För moderna säljorganisationer rekommenderar vi Rolf; ett digitalt verktyg för uppföljning och återkoppling på företagsanpassade målsättningar. Vi på Mindit hjälper våra kunder att komma igång med denna plattform. Läs även vår artikel om sambesök som en strukturerad metodik för att dela feedback mellan säljare regelbundet.

Tips för att feedback ska leda till resultat:

 • Börja alltid med att låta motparten ge feedback till sig själv. Det hen säger, behöver du inte upprepa då du ser att det finns självinsikt.
 • Feedback ska alltid ske i jagform, vara rak och ärlig (med en god intention) samt tydlig och konkret.
 • För att skapa en feedbackkultur på företaget är det bra om det sker kontinuerligt.
 • Tajmingen behöver vara rätt
 • Ge inte utvecklande feedback i grupp utan mellan fyra ögon.
 • Sist men inte minst ska man söka accept för feedbacken. Som vi skrev tidigare är det ingen mening med att ge någon feedback om den inte är beredd eller har bett om det.

Rätt kultur och socialt klimat viktigt
Det handlar om skapa rätt grogrund i företaget för att bygga en positiv kultur. Att medarbetarna ska känna sig trygga, sedda och våga misslyckas. Vi påverkar och påverkas väldigt mycket av gruppen. Vill man ha öppna medarbetare gäller det att bygga kulturen och själv vara öppen och leva som du lär.

Ett tips för den som oroar sig för att få feedback
När någon ger dig feedback, se det som att personen vill göra dig bättre och ger dig en present! Du som får återkoppling har också ett ansvar att berätta hur du helst vill ha din feedback levererad; kort och koncist eller inlindad och gullig.

Detta kan feedback leda till om det görs bra och tillräckligt mycket:

 • Minskat antal konflikter och irritation
 • Personlig utveckling – Bli medvetet kompetent!
 • Höjd motivation
 • Mer energi
 • Ökad trygghet
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Mer attraktiv arbetsplats
 • En mer effektiv organisation
 • Ett lönsamt företag

Rulla till toppen