Månadens Säljledare Peter Hermansson

FM Mattssons tydliga säljstrategi vinner rätt matcher på den konkurrensutsatta marknaden

säljstrategi

Intervju med Peter Hermansson, Försäljningschef på FM Mattsson

FM Mattsson står inför framtidens utmaningar med en tydlig säljstrategi och en stark vilja att utvecklas.

Vi har intervjuat Peter Hermansson, försäljningschef på FM Mattsson och utnämnd honom till månadens säljledare med Mindit.

FM Mattsson historia

FM Mattsson, grundat 1865 av Frost Matts Mattsson, har gått från att tillverka detaljer till Moraklockan till att bli en global marknadsledare inom tillverkning och försäljning av högkvalitativa vattenkranar. Med huvudkontoret beläget i Mora, Sverige, är FM Mattsson en del av FM Mattsson Group koncernen, och deras produkter säljs via grossister och återförsäljare, till slutkunder inom byggbranschen och konsumenter.

Vi på Mindit är glada att nominera Peter Hermansson till Månadens Säljledare. Peter har haft en imponerande karriär på företaget sedan 2002, från distriktssäljare, regionchef, KAM, till dagens position som både försäljningschef och marknadschef. Peter har visat en enastående förmåga att utveckla både teamet och företagsprocesser.

badge sg armaturen 4

Motivering till nomineringen

”Peter har långsiktigt utvecklat både teamet och processer med ett gott öga för helheten. Han ser utvecklingen på marknaden och arbetar aktivt för att matcha säljorganisationen utifrån detta. Peter arbetar även med att skapa delaktighet och på så sätt bygga en kultur, där man trivs, utvecklas och får förutsättningarna för att lyckas.” – Erik, Client Partner Mindit

Peter Hermansson delar med sig av sin syn på utveckling:

“Det som har varit slående för mig i min karriär, som säljare, säljledare och säljchef, är hur lika vi jobbar i branschen, leverantörskollegor och konkurrenter, så det har alltid varit intressant för mig att göra saker annorlunda. Att försöka hitta egna vägar, både för min egen utveckling men också ur ledarskapssynpunkt så att hela organisationen kan utvecklas.

Initiativ inom hållbarhet ska hjälpa FM Mattsson i tider av utmaning

Med minskat bostadsbyggande befinner sig FM Mattsson i en utmanande period på marknaden då de har en marknadsledande roll. Men med bra initiativ på gång, både inom sälj, marknadsföring och i sortimentet så tror Peter, nedgången till trots, att FM Mattsson kommer att gå bättre än branschindex. Peter förklarar företagets framtidsperspektiv:

“Det är ingen lysande tillvaro att leverera till bostäder idag. Men FM Mattson är ett tryggt och stabilt företag och historiskt sett har vi tagit marknadsandelar i lågkonjunktur. Vi satsar också på hållbarhet, vilket är avgörande för att klara den tuffa situationen vi befinner oss i.”

Mindit:s stöd i utvecklingsresan plockar fram innebörden av deras kompetens

Det var under pandemin som FM Mattsson:s Way Of Selling arbetades fram tillsammans med säljorganisationen. Med stöd och support fick de hjälp att förstå vad som är viktigt av det de redan kan och hur de kan utveckla de värden de har som företag. Nu, ca 4 år in i samarbetet, ligger större fokus på arbete med säljledarorganisationen.

”Mindit har hjälpt oss att förstå innebörden av vår kompetens för kunden och hur vi kan kanalisera den mot bättre erbjudanden. Tillsammans har vi samlat den säljkompetens våra medarbetare besitter så att vi kan fokusera och spetsa till oss hela tiden.”

För att lyckas nå målen finns en tydligt definierad säljstrategi

Med den position FM Mattsson har på marknaden med att vara marknadsledare inom flera segment, så är det viktigt att man lyfter fram rätt budskap till rätt målgrupp. Prioriterar våra aktiviteter noggrant så att vi vinner de matcher vi ska vinna inom respektive marknadssegment. Peter framhåller vikten av att välja affärer noggrant och att inte bli för breda på marknaden:

”Det är en utmaning att vara tydlig i strategin, när vi samtidigt behöver verka genom flera målgrupper och hela tiden göra prioriteringar. Vi måste förstå vilka matcher som är viktiga och se till att vinna dom.”

Peter ser sin roll som att inspirera och utveckla medarbetarna:

“Min främsta roll är att ta vara på medarbetarnas samlade kompetens så att vi kan dra nytta av den och utvecklas och lyftas tillsammans.”

peter FM 1

”Det finns en utmaning i att göra skillnad i vardagen och man hamnar lätt i gamla hjulspår, det har därför varit intressant att få in någon utifrån som tittar på det vi gör. Lärdomen efter insatsen är att vi behöver lyfta upp diskussionen om var vi är och vart vi ska, och få sakerna att hända i verkligheten. Säljledningens ansvar är att sätta upp bra tydliga mål och coacha säljare, se framgångarna och ha tålamod i processen.” – Peter

Tips från Peter till dig i säljledarrollen

  • Ta hjälp av varandra för att lyckas bättre tillsammans
  • Sätt en säljstrategi som är enkel att förstå för alla
  • Välj vad du ska vara bäst på och fokusera på det
  • Nyttja de erfarenheter/kompetenser som finns i organisationen för att utveckla hela teamet.

Rulla till toppen