Fakta om kursen:

Längd:


Rek. 2+1 dagar

Pris:


Begär offert

Ort:


Globalt

Typ:


Företagsanpassad

Bakgrund

Allt fler företag står inför en tuffare konkurrenssituation där produkter och erbjudanden blir allt mer lika. Affärer görs sällan mellan företag, de görs mellan människor och när skillnaden mellan erbjudandena minskar blir detta allt mer sant. Skillnaden som gör skillnad är de som representerar företaget. Alla behöver inte och ska inte vara säljare men alla kan vara säljande och bidra till den totala affären och kundsupplevelsen.

Affärsmannaskap är en av våra kurser vi erbjuder in företagsanpassade format.

Kursbeskrivning Affärsmannaskap

AffärsmannaskapEn utbildning för dig som vill göra fler, större och mer lönsamma affärer. För tjänsteföretag sker 90 procent av alla kunddialoger genom personer med andra roller än ”säljare”, vilket många gånger gör icke-säljrollen minst lika viktig som säljrollen för företagets försäljning och lönsamhet.

Affärsmannaskap är en utbildning som ökar affärsförståelsen för företagets totala affär och stärker det affärsmässiga självförtroendet att våga mersälja och driva affärer, möten och dialoger på ett professionellt och målinriktat sätt.

”En inspirerande utbildning som fått teamet att tänka och agera på ett helt nytt sätt med självförtroende och pondus” – MAGNUS MELLIN ELTEL

De tre viktigaste delarna ur innehållet

1. Affärsmässighet och lönsamhetstänk

Ökad affärsförståelse och ett större ansvarstagande för företagets totala affär. Vi öppnar upp för att service och försäljning handlar om samma sak – att måna om kundens och företagets bästa.

Utbildningen kommer ge dig ökad förståelse för att hur ditt agerande påverkar bidrar till nöjda kunder och lönsamma affärer. Du kommer få ett ökat mod och förmåga att rekommendera, utmana och mersälja till dina kunder.

2. Professionella möten

Oavsett mötets karaktär så behöver alla som representerar företaget kunna hålla och driva professionella möten med ett tydligt syfte och struktur som skapar förtroende och driver affären framåt. Under utbildningen kommer du få konkreta tips, råd och träning i att hålla professionella möten där du ställer frågor, lyssnar och argumenterar för din sak på ett tryggt och trovärdigt sätt.

3. Effektiv kommunikation

Att vara effektiv i sin kommunikation handlar om att föra en dialog på rätt nivå och ha förmågan att anpassa sin till mottagaren. Det handlar om att pendla mellan detalj och helhet, teknik och lösning. Under utbildningen kommer du att få göra din egen personlighetsprofil med verktyget DiSC, vilket stärker självinsikten och ökar förståelsen för andra. Allt för att du ska bli än mer anpassningsbar och framgångsrik i kommunikationen med andra.

Målgrupp

Kursen är för dig som:

 • Vill stärka ditt affärsmannaskap och bidra mer till företagets totala affär.
 • Vill bli tryggare och mer strukturerad kundmötet.
 • Vill bli mer anpassningsbar och framgångsrik i kommunikationen med andra.
 • Vill kunna mersälja på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.

Kursen vänder sig till ”icke-säljare” med viktiga kundkontakter såsom t.ex. tekniker, konsulter och projektledare.

Få offert på anpassat upplägg av Affärsmannaskap:

Du måste godkänna villkoren.

Ur innehållet i Affärsmannaskap

 • Din roll och ditt ansvar som representant för ditt företag
 • Kundtyper och anpassad kommunikation
 • Säljande kommunikation – professionell och rådgivande påverkan
 • Att sälja genom att hjälpa
 • Säljprocessens olika steg
 • Intern leveransförmåga
 • Effektiv och proaktiv kommunikation
 • Förstå kundens mål och strategier
 • Nå kundföretagets nyckelpersoner
 • Frågans kraft och det aktiva lyssnandet
 • Säker och positiv påverkan
 • Vinnande rådgivning med tydlig kundnytta
 • Argumentation och invändningshantering
 • Flytta fokus från priset
 • Hjälpa kunden till beslut
 • Öva metoder och tekniker med feedback

Exempel ur innehållet

Vad påverkar din kommunikation i ett fysiskt möte? Vad är det vi har att arbeta med om vi tar bort hjälpmedel såsom PPT, produkter och produktblad. ​
Det är våra ord, vår röst och vårt kroppsspråk, vi har att arbeta med. Alla är viktiga men vilken av de tre verkar göra störst skillnad?

Läs mer affärsmannaskap i allmänhet på Wikipedia.

Vad särskiljer denna utbildning på marknaden?

Vi använder konsulter med lång egen erfarenhet av att arbeta med värdebaserad försäljning utifrån sälj-, säljchefs- och utbildningsrollen, vilket gör att de har kan bidra med djup kunskap och egna erfarenheter tankar och idéer. Den individuella coachingen hjälper dig.

Rulla till toppen