Appen INSIKT:
Digitala föreläsningar

earphones smartphone desktop 11zon 1

Utvecklas när det passar dig!

I INSIKT-appen har vi samlat de ledande föreläsarna och experterna inom affärer, ledarskap, kommunikation, självledarskap och flera andra ämnen. Här hittar du föreläsare som Ami Hemviken, Henrik Fexeus, Christer Olsson, Annika Malmberg för att nämna några. När du använder appen får du kontinuerlig tillgång till personlig utveckling, fler perspektiv och möjligheten att fördjupa dig.

Ge ditt team tillgång till föreläsningarna före, under och efter våra utbildningar för att bidra till förändring som är målet med utbildningsinsatsen.

Nedan kan du utforska innehållet och även lyssna på ett smakprov.

Kontakta mig
om appen Insikt

föreläsning föreläsningWinning attitudes (3)Ledarskap för Teamledare (1)Vinnande attityder (5)Försäljning (7)Affärsmannaskap (29)Ledarskap för Projektledare (1)Business acumen (7)Kommunikation (3)Förändring (10)Leda i förändring (1)Change (2)Effektiv kommunikation (1)Kommunikation (31)Ledarskap för Distans- och Hybridteam (1)Communication (7)Personlig Effektivitet (1)Ledarskap (32)Leda chefer och ledningsgrupper (1)Leadership (6)Presentationsteknik (1)Mål (6)Leda verksamhet (1)Motivation (3)Leda andra (8)Medarbetarskap (5)Leda sig själv (4)Goals (2)Ny som Chef (1)Motivation (11)Insight Discovery (1)Personal development (2)Skapa effektiva team (1)Personlig utveckling (18)Self-leadership (5)Coachande Ledarskap (1)Självledarskap (18)Team play (1)Transformerande ledarskap (1)Team play (9)

Kreativ förändring

Johnny Sundin är föreläsare, inspirationsmoderator, skribent och utbildare med passion för kreativitet och allt vi människor har att vinna på att utveckla vår skapande kraft...

Enastående förändring

Caroline Mohrs livsresa tog en tvär vändning 2011 då hon diagnostiserades med bencancer och valde att amputera sitt högra ben för att överleva. Genom att...

Bättre än du kan tänka dig

Anders Haglund är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare. Med sina djupa kunskaper inom personlig utveckling och prestationspsykologi gör han det komplexa enkelt och praktiskt...

Från vilja till vana

Emma Pihl har en bakgrund som leg. sjuksköterska och har en examen i social antropologi. Beteendeförändringar har varit en röd tråd i hennes utbildningar och...

Analog dialog

10 sanningar om kommunikation. Om du använder energi, empati och tydlighet i din kommunikation skaffar du dig superkrafter i dina möten. Antoni Lacinai är kommunikationsexpert...

Presentationsteknik 3.0

Kjell Dahlin har fil. kand. i retorik, är författare och föreläsare. Han har estimerat att han lyssnat på 17 000 Power Point presentationer i 800...

Professionell argumentation

Karin Klerfelt är föreläsare, författare och utbildare med en djup och passionerad relation till ämnet retorik. Hon lever som hon lär genom att exemplifiera retoriken...

Meningsfulla möten

Gunilla Lundqvist har stor och bred erfarenhet av både mötesledning och marknadskom-munikation inom områden som till exempel varumärkesstrategi och utveckling, customer experience, ledarskap, förändringsarbete samt...

Aktivt lyssnande

Alexander Holmberg började sin karriär som journalist för att sedan växla till reklambranschen och blev alltmer medveten om kommunikationens påverkan på oss som människor och...

Berör med personlig kommunikation

Thomas Gross har en passionerad livslång relation till hav och segling såväl på vintern som på sommaren. Admirals Cup, Sardinia Cup, Southern Ocean Racing Circuit...

Storytelling

Erik Mattsson är utbildare, föreläsare och författare och driver företaget Ordrum. Hans fokus är kommunikation med inriktning på berättande. I föreläsningen STORYTELLING utvecklar Erik vad...

Feedback

I föreläsningen FEEDBACK både inspirerar och utmanar Camilla Mattsson oss att ta ett steg utanför vår komfortabla zon. Hur reagerar du på feedback? Tycker du...
Scroll to Top