Storytelling | Mindit - The House of Sales
Erik featured

Storytelling

Föreläsare: Erik Mattsson

Erik featured

Erik Mattsson är utbildare, föreläsare och författare och driver företaget Ordrum. Hans fokus är kommunikation med inriktning på berättande. I föreläsningen STORYTELLING utvecklar Erik vad storytelling är och hur man kan använda sig av berättelser i en mängd olika sammanhang. Berättelsen talar till känslan, den ger liv och djup till budskapet. Dessutom sprids berättelser snabbt och är lätta att minnas. I kund- eller medarbetarrelationer kan berättelsen skapa trovärdighet och förtroende. I en presentationssituation kan en berättelse hjälpa dig att ge ett bestående intryck. Storytelling kan även användas för att konkretisera och förklara en komplicerad produkt eller tjänst. Det är även en effektiv metod att använda i ledarskapet.
Föreläsningen handlar både om hur man framför och sätter samman berättelser samt bjuder på många konkreta exempel. Målet är att ge dig ett professionellt kommunikativt verktyg med syfte att nå längre med ditt budskap.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top