Alla utbildare:

Anna Olsson | Mindit - The House of Sales
utbildare featured anna olsson 1

Anna Olsson

utbildare featured anna olsson 1

Redan när hon utbildade sig till ingenjör visste Anna att det var människor mer än maskiner hon ville arbeta med. Uppväxten i Östafrika ledde till insikten om att det går att göra självklara saker på väldigt många olika sätt, och att människor och kultur är nyckeln till förändring.

Anna är en synnerligen erfaren säljare och ledare. Hon arbetar passionerat så att organisationers utvecklingsinsatser lyckas, både affärsmässigt och mänskligt. Sedan slutet av 80-talet har hon skaffat sig omfattande erfarenhet av försäljning genom roller som säljare, Key Account och försäljningschef, främst inom IT- och telekombranschen. De senaste drygt 10 åren har hon i rollen som konsult arbetat med ett flertal branscher och utvecklat försäljningsorganisationers förmågor genom utbildning, coachning, strategiarbete och förändringsledning.

Scroll to Top