All trainers:

Alla utbildare:

Amelie Lagerkvist | Mindit - The House of Sales & Leadership
Amelie featured

Amelie Lagerkvist

Amelie featured
Amelie featured

Curiosity, commitment and goal focus are three words that characterize Amelie, which led to her successfully working as KAM, Sales Manager, Vice President, conducted Ultramarathon and extreme kayaking in the Stockholm archipelago. Amelie lives by the motto: “Nothing is so well done that it can’t be improved upon”. Development – the measurable, the impressionable has always attracted her, hence the interest in sales became great. As people doing business with each other, communication, collaboration, group development and personal leadership have become one of Amelie’s most important topics alongside sales. When you meet Amelie, you are engaged from the first to the last second thanks to her pedagogical, positive and “lovingly challenging” way where the goal is always in focus.

Amelie is a certified coach, licensed mental trainer and has successfully coached over 200 managers and supported many management teams to clarify goals, strategy, culture and values. And she has successfully trained hundreds of salespeople, specialists, customer service employees who want to succeed and achieve new results. Amelie is also an appreciated and frequently hired lecturer on goals and motivation.

Amelie featured

Amelie Lagerkvist

Amelie featured
Amelie featured

Nyfikenhet, engagemang och målfokus är tre ord som kännetecknar Amelie vilket lett till att hon framgångsrikt arbetat som KAM, Försäljningschef, Vice VD, genomfört Ultramaraton och extrem paddling i Stockholms skärgård. Amelie lever efter mottot: ”Inget är så bra att det inte kan bli bättre”. Utveckling – det mätbara, det påverkbara har alltid lockat henne, därav blev intresset för försäljning stort. Eftersom det är människor som gör affärer med varandra har kommunikation, samarbete, grupputveckling och personligt ledarskap blivit ett av Amelies viktigaste ämnen vid sidan av försäljning. När man träffar Amelie är man engagerad från första till sista sekund tack vare hennes pedagogiska, positiva och ”kärleksfullt utmanande” sätt där målet alltid är i fokus.

Amelie är certifierad coach, licensierad mental tränare och har framgångsrikt coachat över 200 chefer och stöttat många ledningsgrupper att tydliggöra mål, strategi, kultur och värderingar och hon har framgångsrikt tränat 100-tals säljare, specialister, kundservicemedarbetare som vill nå framgång och nå nya resultat. Amelie är också en uppskattad och anlitad föreläsare kring mål och motivation.

Urval av genomförda uppdrag:
 • CONVINI KULTUR & VÄRDERINGSARBETE WORKSHOP FACILITERING, SÄLJLEDARSKAP
 • JERNHUSEN AFFÄRSMANNASKAP
 • DERMAROME PRESENTATIONSTEKNIK, SÄLJTRÄNING
 • LÄNSFÖRSÄKRINGAR SÄLJTRÄNING & SÄLJLEDARUTVECKLING, KUNDSERVICEUTVECKLING
 • KEOLIS GRUPPUTVECKLING, KOMMUNIKTATION, VISION & LEDARSKAPS WORKSHOP FACILITERING
 • BCD TRAVEL LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING, TEAMLEDARUTVECKLING
 • SJ STRATEGISK LEDARTRÄNING, COAHANDE LEDARSKAP, KAM UTVECKLING, KUNDSERVICETRÄNING
 • ATEA KAM UTVECKLING
 • SKELLEFTEÅ KRAFT KULTUR & VÄRDERINGSARBETE, LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING
 • JÄRFÄLLA HUS LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING
 • ELECTROLUX PROFESSIONAL PRESENTATIONSTEKNIK, KOMMUNIKATION
 • TLMP MASKINPARTNER KAM UTVECKLING

Video presentation of Amelie Lagerkvist

Videopresentation av Amelie Lagerkvist

Scroll to Top