All trainers:

Alla utbildare:

Björn Forssén | Mindit - The House of Sales & Leadership

Björn Forssén

Björn är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning på organisation och marknadsföring samt är examinerad från Flygvapnets officershögskola i Halmstad. Sedan 2006 har han arbetat som konsult inom sälj- och ledarskapsutveckling och har dessförinnan en bred egen sälj- och ledarerfarenhet från flera olika branscher.
Björn är i första hand inriktad på sälj- och ledarskapsutveckling Han arbetar med ett coachande förhållningssätt och genomför oftast sina uppdrag med utgångspunkt i 4MAT-pedagogiken, med en kombination av föreläsningar, träning och coachning. Han har god internationell erfarenhet och genomför uppdrag på både svenska och engelska.
Björn har ett stort antal konsultutbildningar i bagaget med diplomering inom bl.a. Coachning, Flexibelt Ledarskap, Myers & Briggs Type Indicator, JTI, DiSC, 360-analys, Förändringens Fyra Rum (Fyrarummaren), Digital Marketing, m.fl.

Björn bor i Göteborg men är född i Kristianstad. Han är särbo och har två vuxna barn. På fritiden ägnar han sig gärna åt segling, golf och skidåkning.

Urval av genomförda uppdrag:
 • SKF SÄLJLEDNING, KAM (INTERNATIONELLT, 3 ÅR)
 • CIFAB SÄLJLEDNING, COACHNING, INTERIM FC
 • BIC NORDIC KAM, FÖRHANDLING, MÅLSTYRNING
 • FAZER BAGERI SÄLJ, MÅLSTYRNING, SÄLJLEDNING
 • STATOIL KONSULTATIV FÖRSÄLJNING, MÅLSTYRNING
 • KVD LEDARSKAPSPROGRAM, COACHNING
 • EUROMASTER SÄLJLEDNING, SÄLJ, MÅLSTYRNING
 • CONTINENTAL DÄCK MÅLSTYRNING, SÄLJLEDNING
 • TEXLA ORGANISATIONSANALYS, LEDARSKAP (INT)
 • CARCO SÄLJ, MÅLSTYRNING, FÖRHANDLING, SL
 • OPTIMERA SÄLJ, MÅLSTYRNING
 • WILO SÄLJ, MÅLSTYRNING
 • GUNNEBO TROAX SÄLJ, MÅLSTYRNING, SÄLJLEDN
 • TOSHIBA MEDICAL SÄLJ, MÅLSTYRNING, COACH
 • SEB COACHNING AV BANKCHEFER/-LEDARE
 • EIKABANKEN SÄLJ, MÅLSTYRNING, FÖRHANDLING
 • BAREX SÄLJ, MÅLSTYRNING, COACHNING
 • KIVA INSPECTA KONSULT AFFÄRSPLANERING
 • INTEL SÄLJ, MÅLSTYRNING (INTERNATIONELLT)
 • DIVERSE MEDIABOLAG SÄLJ, MÅLSTYRNING
Scroll to Top