All trainers:

Alla utbildare:

Henrik Pettersson | Mindit - The House of Sales & Leadership

Henrik Pettersson

Utöver att vara en flitigt anlitad utbildningskonsult har Henrik erfarenheter från drygt tjugo års coaching och hantering av förändringsprocesser samt är författare till boken Programmera dig för framgång. Han är bl.a. utbildad och examinerad som High Performance Coach och arbetar enligt modellen Framgångstro – Energi – Målfokus.

Med ett fokus på det mentala skiljer sig Henrik från andra konsulter genom att vara nytänkande och koppla ny kunskap till omedelbar nytta och direkt tillämpbara begrepp. 

Sammanfattningsvis Henriks främsta egenskaper; förmågan att skapa engagemang, genom snabba, effektiva och hållbara förflyttningar med ett tydligt fokus. 

Ett urval av genomförda uppdrag
 • VOLVO SÄLJLEDNING, SÄLJTRÄNING, LEDARSKAP OCH FÖRHANDLINGSTEKNIK
 • STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE LEDARSKAP OCH COACHING
 • BUKOWSKIS SÄLJ –OCH SERVICEKULTUR
 • NORDIC WELLNESS COACHANDE LEDARSKAP
 • AGILA SÄLJLEDNING OCH SÄLJCOACHING
 • AVIS PROFESSIONELLT KUNDBEMÖTANDE
 • KAPPAHL SÄLJLEDARSKAP
 • ERA SÄLJLEDNING OCH MÅLSTYRNING
 • DIN BIL SÄLJLEDNING OCH COACHANDE SÄLJLEDARSKAP
 • PLANTAGEN BUTIKSFÖRSÄLJNING
 • BABS PAYLINK SÄLJKULTUR
 • RYSKA POSTEN BEMANNING SÄLJTRÄNING OCH SÄLJLEDARSKAP
 • SATS SÄLJLEDNING OCH MÅLSTYRNING
 • TECHNOGYM LEDARSKAP OCH MÅLSTYRNING
 • HELIX CAPITAL FÖRHANDLINGSTEKNIK
 • CITYCON STRATEGISK FÖRSÄLJNING
 • DESTINATION TRYSIL COACHANDE LEDARSKAP
 • BEVEGO SÄLJKULTUR
 • FISKARHEDENVILLAN SÄLJKULTUR
 • MOELVEN SÄLJTRÄNING
 • ELEIKO LEDARSKAPSUTVECKLING OCH COACHING
Scroll to Top