All trainers:

Alla utbildare:

Maritha Holmberg | Mindit - The House of Sales & Leadership

Maritha Holmberg

Porträtt på Maritha Holmberg - utbildare inom försäljning och ledarskap på Mindit

UTVECKLING AV BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG är det som driver Maritha i hennes roll som utbildare. Med 30 års erfarenhet av försäljning har hon även under 25 år av dessa haft en ledande position inom Learning & Development. Maritha utmanar och coachar individer till att skapa en verklig förändring som leder till positiva resultat.

I sina olika roller, både som entreprenör och anställd, har Maritha fått en bred insikt i många olika branscher. Maritha är även ackrediterad inom Insights Discovery, som mäter beteendemönster (ett globalt PTC validerat verktyg av både DNV-GL och BPS). Med över 4 000 utbildningsdagar har Maritha utvecklat människor över hela världen och hon har arbetat både med globala organisationer och mindre företag. Maritha har coachat ledare och säljare på samtliga nivåer och är specialiserad inom försäljning, ledarskapsutveckling, talent management, team-effektivitet och medarbetarengagemang.

Urval av genomförda uppdrag:
 • ELECTROLUX SÄLJKOMMUNIKATION & LEDARSKAP
 • VOLVO SÄLJEFFEKTIVITET & TEAMEFFEKTIVITET
 • SAAB FÖRSVARSKONCERN LEDARSKAP & TEAMEFFEKTIVITET
 • PREEM LEDARSKAP & TEAMEFFEKTIVITET
 • MEDTRONIC SÄLJLEDNING, LEDARSKAP
 • AKZO NOBEL SÄLJSTRATEGI & TEAMEFFEKTIVITET
 • NOVA MEDIC SÄLJTRÄNING & SJÄLVLEDARSKAP
 • DHL LEDARSKAP & TEAMEFFEKTIVITET
 • STG SÄLJLEDNING & SÄLJTRÄNING
 • LIDL SÄLJEFFEKTIVITET & UTVECKLANDE LEDARSKAP
 • MC DONALDS SÄLJLEDNING OCH SÄLJTRÄNING
 • DANONE SÄLJTRÄNING & LEDARSKAP
 • KÄPPALA LEDARSKAP & TEAMEFFEKTIVITET
 • AKADEMIKLINIKEN SÄLJTRÄNING & MÅLSTYRNING
 • HILL-ROOM TEAMEFFEKTIVITET
 • PRAKTIKERTJÄNST SÄLJEFFEKTIVITET & LEDNING
 • NORDEA EFFEKTIV KOMMUNIKATION & LEDARSKAP
 • JDE PROFFESIONAL SÄLJEFFEKTIVITET & SJÄLVLEDARSKAP
 • CALABRIO TEAMEFFEKTIVITET & LEDARSKAP
 • MONDI LEDNING OCH VISIONÄRT LEDARSKAP
 • SKÅNEMEJERIER LEDARSKAP & SÄLJEFFEKTIVTET
 • NOVO NORDISC VIRTUELLT/AGILT LEDARSKAP
 • COCA COLA SÄLJEFFEKTIVITET/DIGITAL FÖRSÄLJNING

Video presentation of Maritha Holmberg

Videopresentation av Maritha Holmberg

Scroll to Top