Se människan | Mindit - The House of Sales
Gillis featured

Se människan

Föreläsare: Gillis Herlitz

Gillis featured

Gillis Herlitz är en av landets mest efterfrågade folklivsforskare. Han är omtyckt för att han lyckas ge struktur på det som många tänker idag och presenterar praktiska lösningar. Gillis har mångårig praktisk erfarenhet av att arbeta med frågor som rör mänskliga relationer och vad som krävs för att en organisation skall nå fram till ”den goda arbetsplatsen”. En av hans specialiteter är kulturskillnader, både på enskilda arbetsplatser och i internationella sammanhang.

I sina föreläsningar poängterar han det egna ansvaret, det man gör och inte gör i kontakten med sina arbetskamrater. Det som idag sammanfattas som medarbetarskapet. Han talar om fördomar som hinder och om möjligheter i att arbeta med människor som inte tycker likadant. Att bli sedd är ett av de mest grundläggande mänskliga behoven och anses av en del som enbart chefens ansvar. Gillis utmanar det synsättet och bjuder in alla att börja se sina kollegor med allt det goda som det medför.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top