Service är kommunikation | Mindit - The House of Sales
PG featured

Service är kommunikation

Föreläsare: PG Wettsjö

PG featured

PG Wettsjö är en av Sveriges mest erfarne föreläsare inom ämnena kommunikation, försäljning och kundservice. Att hans teorier fungerar i praktiken, bevisar inte minst att hans utbildningsföretag EQP erhöll Dagens Industris gasellpris år 2007.

I föreläsningen SERVICE ÄR KOMMUNIKATION visar PG på sambandet mellan service och kommunikation. Vad är konsekvenserna av dålig service? Vad är bra service? Hur agerar en bra lyssnare? På vilket sätt påverkas vi av vår omgivning och våra vanor? PG svarar på dessa och flera andra frågor samtidigt som han ger verktyg och förklarar sammanhangen.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top