Uppfoljning WEB

Slarvar du också i uppföljningen?

Många organisationer arbetar intensivt med att formulera mål med hög kvalitet. Den stora utmaningen för många är uppföljningen. Mål utan feedback har ingen effekt. Likaså feedback utan mål. Tät och tydlig feedback som är direkt relaterad till målet måste alltså till. Underskatta inte heller vikten av att visualisera och kommunicera framstegen som görs.

Det handlar i regel om dessa tre frågor:

  • Vilket är målet?
  • Visualisera och kommunicera hur långt vi kommit i relation till målet?
  • Vad har fungerat och vad behöver vi göra härnäst för att nå målet?


Målstyrt ledarskap handlar alltså lika mycket om kommunikation, feedback och visualisering som om system, nyckeltal och avvikelser.

Är du nöjd med din måluppföljning?

Scroll to Top