Utvecklas med kritik | Mindit - The House of Sales
Annika R. Malmberg featured

Utvecklas med kritik

Föreläsare: Annika R. Malmberg

Annika R. Malmberg featured

Annika R. Malmberg är en mycket uppskattad föreläsare med lång erfarenhet och fokus inom team/ledarskap, kommunikation/samarbete och service/kundvård. Hennes förmåga att vara både professionell och personlig väcker uppskattning och intresse i alla sammanhang. Kärnan i Annikas föreläsningar är att ”öppna upp” företag och organisationer. Hon är ackrediterad på kommunikationsverktyget Insights Discovery och kryddar ofta sina framträdanden med träffsäkra illustrationer om hur vi människor ofta krockar med våra motsatta stiltyper.

I föreläsningen UTVECKLAS MED KRITIK går Annika noggrant igenom hur man på bästa sätt både ger och tar emot kritik. Syftet är att skapa trygghet att hantera kritik så att den utvecklar, utmanar och inspirerar på alla nivåer i företaget eller organisationen samt skapar en grund för förtroende mellan både givaren och tagaren.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top