All references:

Alla referenser:

Fiskarhedenvillan utvecklade "Vårt sätt att sälja hus" | Mindit - The House of Sales & Leadership

Fiskarhedenvillan: Ett långsiktigt samarbete med Mindit

Ett kundcase för Mindit och Way of Selling

Niclas Brandshage

Fiskarhedenvillan och Mindit har jobbat tillsammans i mer än fem år nu och under åren har det blivit en mängd olika typer av insatser inom försäljning och säljutbildning för säljare och säljchefer. Vi besökte Fiskarhedenvillans huvudkontor i Borlänge för att träffa Niclas Brandshage, Försäljnings- och marknadsdirektör, och tillförordnad VD för koncernens norska bolag.

Det har gått bra för Fiskarhedenvillan de senaste åren – berätta!

– Ja, Vi har varit framgångsrika under de senaste åren och lyckats attrahera många olika kundkategorier. Vi har också utvecklat vårt varumärke mycket och tycker att vi har hittat en bra mix mellan ett kvalificerat säljarbete och en bra marknadskommunikation med våra kunder och potentiella kunder.

Vad har hänt i ert säljutvecklingsarbete?

– Vi har tagit fram en modell som ska vara lätt att följa för våra agenter och kunder. Vi kallar det för ”Vårt sätt att sälja hus”, det är vår egen säljprocess att sälja hus, som vi har utvecklat tillsammans med Mindit under några år. Det är för att vi på ett enkelt och tydligt sätt ska kunna förklara för våra säljande agenter hur man på bästa sätt går till väga för att hjälpa kunden under hela kundresan. Och kanske framför allt också initialt under den första delen av kundresan.

Jobbar ni även internt med säljutveckling?

– Ja, vi jobbar med säljträning regelbundet, framför allt under våra konferenser som vi brukar ha två gånger per år.

Och hur fungerar det?

– Det fungerar bra, jag upplever att det finns ett stort intresse att hela tiden förkovra sig och bli bättre och bättre, och jag tror det är otroligt viktigt att man försöker ta steg hela tiden i utvecklingen och bli lite bättre i allt man gör. Ofta kan det vara så att blir man lite bättre i många olika delar, så får det på lång sikt en stor effekt.

Hur kom det sig att ni började samarbeta med Mindit?

– För några år sedan identifierade jag att vi behövde få lite hjälp och stöttning i att ta fram en renodlad och bra säljprocess för våra säljare. I samband med det så kom jag i kontakt med Mindit, som erbjöd ett mycket bra koncept för att jobba fram det.

Och hur har samarbetet gått?

– Det har varit ett fantastiskt intressant och givande arbete. Jag och Mindit drog upp riktlinjer för planen. Därefter involverade jag våra regionchefer för delaktighet i arbetet. Sedan förde vi ut det här till säljkåren i samband med en kickoff som vi hade, och sen började vi arbetet för ett par tre år sedan ungefär. Vi jobbade fram hela det här konceptet tillsammans med våra säljare.

Vad är fördelen med att få hjälp av en extern partner i säljträningen?

Jag tycker att den största fördelen är att vi tillsammans ser saker som man inte riktigt har förmåga att göra själv när man är mitt i en verksamhet. Man öppnar ögonen lite granna och får inspel från ett annat håll. Inspel där den personen eller det företaget gör en analys och går igenom och tittar på hur det ser ut.

Scroll to Top