Alla referenser:

Medarbetarna på Alligo ville inte missa säljutbildningen | Mindit - The House of Sales
Alligo Hero

Intervju med Håkan Ferm på Swedol och Alligo

Medarbetarna på Alligo ville inte missa säljutbildningen

Intervju med Håkan Ferm, regionchef på Swedol och Alligo
alligo

Alligo och Mindit har jobbat tillsammans under det senaste året för att ta fram ett företagsanpassat program, med utbildningar för verksamhetens olika typer av säljfunktioner. Vi har intervjuat Håkan Ferm som har varit med och lett initiativet på Alligo.

Hakan Ferm Badge jan 2023
Håkan Ferm är månadens säljledare med Mindit i januari 2023

Swedol, som är en del av Alligo, har nästan tredubblat sin omsättning på tio år. Håkan Ferm är regionchef på Swedol, och nu Alligo, sedan snart 3 år tillbaka:
”Vi har en bra produktmix och bra kundmix med både små och stora kunder. Då blir vi inte så sårbara. Vi är en av de största i branschen och det gör att många kunder känner till oss och har en positiv uppfattning om alla våra konceptvarumärken Swedol, TOOLS & Grolls.”

800 medarbetare inom försäljning i Sverige

Sammantaget är Alligo en organisation med stor personalstyrka inom just försäljning. Samtidigt en intressant mix med många olika utmaningar för både säljare i butik och utesäljare:

”Vi har flera olika säljkanaler som jobbar tillsammans med ett rikstäckande butiksnät på 90 butiker. Utesäljarna, som är kopplade till butikerna, gör uteslutande fysiska säljmöten. Därutöver finns en distriktssäljare per butik och flera regionsäljare på var och en av de 10 regionerna. Totalt är vi drygt 800 medarbetare i försäljning Sverige uppdelat på Utesälj, butik, KAM och innesälj/förrådsälj.”

Tog initiativ till att utbilda alla säljare

Alligo
Butik för Swedol TOOLS Grolls

Alligo tog kontakt med Mindit för ett år sedan:
”Vi ville kompetensutveckla våra utesäljare, key account managers och innesäljare. Vi tyckte att Mindit stack ut hakan och det kändes som att de hade det bästa upplägget för utesäljare och KAM. Det var även ett bra alternativ för att få ihop det med den geografiska spridningen.”

Funktionsanpassad utbildning blev riktigt bra

Mindit höll i en workshop med Håkan, Key Account Managers, utesäljare och innesäljare, där man tog fram underlag till utbildningen:
”Mindit jobbade fram utbildningen i ett nära samspel med oss på Alligo. Då kartlade vi vilka behov som fanns kopplade till olika funktioner. Det blev en instruktion för hur utbildningen skulle utformas och anpassas till de olika säljfunktionerna inom Alligo. Det gjorde att utbildningarna blev riktigt bra!”

Att involvera organisationen är en nyckel till framgång

Vi rekommenderar alltid att involvera medarbetarna i förarbetet inför en intern utbildning. Det skapar engagemang och motivation att genomföra och ta tillvara på satsningen. Det gjorde vi förstås även tillsammans med Alligo:

”Mitt tips till er som vill kompetensutveckla medarbetare är att involvera organisationen i uppbyggnaden av en utbildning. Det är nyckeln till att det blir lyckat; att det blir relevant för er bransch, situation och era kunder.”

Om Alligo och Swedol TOOLS Grolls

swedol tools grolls

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Verksamheten bildades 2020, genom sammanslagningen av Swedol och TOOLS och ingår sedan 2021 under det gemensamma koncernnamnet Alligo.

Personalen ville inte missa utbildningen

När vi på Mindit genomför utbildningar i våra kunders organisationer brukar det vara väldigt uppskattat, men den här gången hann ryktet ifatt oss extra snabbt internt:

”Vi har fått väldigt bra reaktioner hittills bland medarbetarna; spontana reaktioner från personer som tycker att det har varit bra och även sjukfrånvarande personal har uttryckt att de inte vill missa utbildningen!”

300 medarbetare på 17 utbildningstillfällen

Under hösten 2022 genomfördes en serie utbildningstillfällen för alla säljroller. Meningen är att alla säljarna ska gå igenom utbildningarna, totalt 300 personer på 17 tillfällen. Även säljcheferna kommer genomgå en anpassad utbildning. Håkan och de andra säljcheferna har också suttit med på säljutbildningarna tillsammans med säljarna:
”Utbildningar kan bli effektlösa om ledarna inte är med på satsningen och följer upp initiativet efteråt.”

Uppföljning med ROLF

ROLF - Digital plattform för uppföljning av kompetensutveckling

Alligo kommer fortsättningsvis att följa upp säljutbildningarna med den digitala plattformen ROLF. Där kan verksamheten sätta upp sina egna mål övergripande och för olika roller, som sedan följs upp löpande på individbasis. Det kommer vara obligatoriskt för personal att använda och utvärdera verktyget under det närmsta året.

Rulla till toppen