Alla referenser:

Kompetensutveckling gav befintliga säljare en chans att komma in i nya hjulspår | Mindit - The House of Sales & Leadership
Kuddar nevotexartikel plus logo

Kompetensutveckling gav befintliga säljare en chans att komma in i nya hjulspår

Intervju med Fredrik Tarenius, Sales Manager på Nevotex

Komplex säljprocess med många intressenter ställer höga krav på säljare

nevotex logo 1024x307 1

Under de senaste två åren har Mindit och Nevotex jobbat tillsammans med att kompetensutveckla företagets säljare. Tack vare ett anpassat upplägg har man tillsammans tagit fram en säljmanual, som blev grunden till att utbilda hela säljkåren enligt best practice för branschen och säljarnas utmaningar.

Fredrik Tarenius, Sales Manager på Nevotex
Fredrik Tarenius, Sales Manager på Nevotex

Fredrik har en lång karriär inom Nevotex och är idag säljchef. Han har varit 18 år på företaget och började jobba på lagret. Därefter som säljare och sen fem år tillbaka har han personalansvar. 2020 blev han försäljningschef:

”Senaste 4 åren har det hänt mycket på Nevotex! Vi har en ny externt rekryterad VD som tar med sig stor erfarenhet från andra branscher och verksamheter. Företaget består totalt av 150 anställda i hela koncernen, varav 50 finns här i Nässjö.”

Behöver kunna sticka ut med expertis och gedigna kunskaper

Fredrik Tarenius badge feb 2023
Månadens säljledare med Mindit februari 2023 är Fredrik Tarenius på Nevotex

Nevotex är en ledande leverantör av textiler, läder, tekniska material och verktyg för inredning och möbeltillverkning. I en mogen bransch med många aktörer är det svårt att konkurrera med kvalitet, utbud eller priser. Ett av få sätt att sticka ut blir i dialogen med kund om service & försäljning:

”Vi behöver vara närvarande och ligga top of mind hos kund. Produktion & leverans var delvis en utmaning under pandemin, men vi lyckades bra med det och vann nog på att ha bra lagertillgång. Företagets tillväxt har legat mycket mot arkitekter och inredare. Där blir det extra viktigt att skapa bra relationer med rätt personer, samtidigt som alla andra gör det; vi behöver kunna bidra med expertis och gedigna kunskaper!”

Många intressenter försvårar en redan komplex säljprocess

Säljprocessen är ofta komplex och från första kontakt till affär kan införsäljningen ta upp till två år, även om det ibland går snabbare:
”Vi upplever att det oftare är fler inblandade intressenter hos kund. Då blir det många individer att nå fram till och som ska påverkas.”

10 säljare och integrationsprojekt med Nässjö kommun

I Sverige har Nevotex 6 utesäljare och 4 innesäljare. Utöver det har Fredrik personalansvar för 5 sömmerskor som ingår i ett integrationsprojekt tillsammans med Nässjö kommun. På det sättet bidrar Nevotex till kommunens mål och dess utveckling, men projektet bidrar också till företagets mångfald och utveckling. Sömmerskorna kan vara mer flexibla och ta enkla mindre projekt som inte passar för fabriken i Estland.

Möjlighet för befintliga säljare att börja tänka nytt

Under 2021 tog Nevotex fram sin Way of Selling enligt Mindits modell för säljutveckling. Det blev en bra plattform för befintliga utesäljare att komma in i nya hjulspår och börja tänka nytt. Under 2022 följde man upp med en liknande utbildning även för innesäljarna:
”Vi har haft ett bra samarbete med Mindit och de har känts mycket professionellt – De tog fram en skräddasydd lösning för oss, vilket vi uppskattar. Alltid bra utbildare och proffsigt bemötande. Vi har också använt tilläggstjänsten Insikt med digitala föreläsningar och det har varit bra – utmärkt som förberedande verktyg inför utbildningstillfällen!”

Kritiskt omtag om kundbas har gett resultat

Satsningen ledde bland annat till att säljorganisationen tog ett omtag om kundbasen:

”Nu värderar vi varje kunds faktiska potential, istället för att det “bara” är en kund med stor omsättning. Nu känns det viktigt att göra ett gediget arbete i urval av kundbasen. Vi har även jobbat mer på att få fram vilka nyckelpersonerna är hos kund.”

Känns givet att utbildningen ger resultat

Både seniora säljare och juniora säljare tycker att de har lärt sig jättemycket:

”Jag är övertygad om att en sån här satsning på utbildning ger resultat på sikt. Jag säger som Ingemar Stenmark: Ju mer jag tränar desto mer tur får jag. Utan att kunna peka på specifika siffror, känns det givet att det ger resultat.”

Del av en bred strategi för kompetensutveckling inom Nevotex

Nevotex tog själv initiativ till att utveckla försäljningen och jobba med att vidareutbilda sina säljare. Kompetensutveckling är generellt ett viktigt område som man satsar mycket på inom koncernen:

”Vår nya VD hade en kontakt som genomfört utbildningar med Mindit tidigare. Det var en bra referens och vi fick själva också en bra känsla för Mindit!”

Fredriks tips: Lyssna respektfull och släpp på handbromsen!

  • I chefsrollen är det viktigt att bli duktig på att lyssna. Det är lätt att hålla för hög hastighet om man själv tidigare har varit säljare. Du behöver kunna lyssna aktivt med respekt för dina medarbetare.
  • Försäljningsmässigt tror jag på att släppa på handbromsen och våga köra; om man har förutsättningar att agera så bör man ta chansen!
Rulla till toppen