All references:

Alla referenser:

Furhoffs: Nya säljmanualen blev ett jätteviktigt redskap | Mindit - The House of Sales & Leadership

Furhoffs: Nya säljmanualen blev ett jätteviktigt redskap

Tillsammans skapade Mindit och Furhoffs trygghet och bättre förutsättningar att lyckas med försäljningen

furhoffs logo

Under ett års tid har vi på Mindit hjälpt Furhoffs Rostfria i Skövde att utveckla sin försäljning. Det har inneburit ett arbete att tillsammans jobba fram Furhoffs säljmanual (Way of Selling) och vara med och utbilda säljare och kundservicepersonal från olika delar av landet. Här berättar Stefan Carlbom (FC) om Furhoffs, försäljningen och samarbetet med Mindit.

Om Furhoffs säljarbete

Porträtt på Stefan Carlbom - Försäljningschef på Furhoffs Rostfria
Stefan Carlbom, FC

Stefan Carlbom, FC: “När vi kommer till vår säljprocess så är ju grunden att vi ska bearbeta och informera, föreskrivande led. Det kan vara konsulter, det kan vara arkitekter. Sedan jätteviktigt att vi håller en hög servicenivå när de ärenden som kommer in till huset Furhoffs, att kunden känner att man blir omhändertagen på ett rätt och professionellt sätt.”

Ville dokumentera best practice

Stefan: “Ser man till våran säljprocess så har vi alltid varit duktiga på att sälja, vi har alltid varit duktiga på att informera. Men, vi hade inte skrivit ner det. Så vi ville faktiskt fånga detta nu att vi behöver få det nedskrivet. Och då gjorde vi den här Furhuffs säljmanual tillsammans med Mindit.”

Säljmanualen ger trygghet till säljarna

Stefan: “Utmaningarna ligger i att möta våra kunder på de plattformar som finns. Oavsett om det är digitalt, om det är live, mail eller telefon. Vi ska känna tryggheten i allting som vi gör. Och då är våran säljmanual ett jätteviktigt redskap, för att fånga upp de här olika delarna. Allt ifrån hur vi planerar, startar ett möte; vad är mina “A och B-uppgifter”, som vi kallar det. Så när jag kommer till jobbet en måndag morgon så är jag trygg i att jag ska börja med det här. Sen tar det en annan skepnad under dagen och veckan och det är helt okej, men jag kan känna mig trygg i var jag börjar med min säljprocess. Och det är något som vi har jobbat mycket med och är jättestolta över.”

Peter (KAM) om nya säljprocessen

Peter 01 1x1 1500px
Peter Dartman, Key Account Manager

Peter Dartman, Key Account Manager: “När jag fick reda på att vi skulle ta fram en säljprocess så blev jag väldigt positiv och glad. För mig är utvecklingen en väldigt viktig del i mitt arbete. Och säljprocessen är ständigt levande, så toppen tycker jag!”

Värdefulla insikter för marknadsansvarig

Matilda Magnisson - Marknadsansvarig på Furhoffs rostfria 2022
Matilda Magnisson, Marknadsansvarig

Matilda Magnisson, Marknadsansvarig: “I processen att ta fram Furhoffs säljmanual medverkade jag vid utbildningstillfällena, tillsammans med mina säljmedarbetare. Efter det hade jag som uppgift att skriva ner allting och sitta i diskussioner med mina medarbetare och se vad vi verkligen ville trycka på att få med i vår Way of Selling, eller vår “säljmanual”. Och genom det så fick jag en otroligt viktig och värdefull insikt i mina medarbetare på sälj; deras vardag, vilka uppgifter de står inför och vilka utmaningar de möter.”

Vad gör Furhoffs?

Furhoffs Rostfria förser marknaden med produkter i rostfritt stål av hög kvalitet och med lång hållbarhet. De erbjuder:

  • Standardiserade och kundanpassade VVS- och inredningsprodukter i rostfritt stål. I första hand till industri, offentlig- och kommersiell byggnation. I mindre omfattning även till bostäder. Med egen produktutveckling.
  • Rostfria legoprodukter avsedda för industriellt bruk. Strävan skall vara återkommande produkter och där vi gärna deltager i produktionsutvecklingen. Gemensam produktionsutrustning för de båda produktområdena skall eftersträvas.

Säljmanualen även för kundservice

Niklas Solsjö - Kundservice - Furhoffs Rostfria
Niklas Solsjö, Kundservice

Niklas Solsjö, Kundservice : “Säljmanualen har varit ett bra stöd under arbetsdagarna. Den har gett mig ett lugn, för jag har kunnat prioritera vad jag ska göra. Och det är även bra för kunden. För att ge kunden bra service det är det jag strävar emot.”

Mindits sömlösa process ingav förtroende

Stefan: “När vi pratade om Mindit och Way of Selling och hur de jobbade, så blev jag så otroligt imponerad av det sömlösa arbetssättet de hade. Ifrån att vi i slutet hade en otroligt duktig utbildare, och innnan det så hade vi en säljansvarig, som pratade med oss ihop med våra produktägare. Och allting startade med att den här personen som ringde mig, ett kallt samtal egentligen, och ställde frågan och väckte intresset.”

Stefan: “Ifrån den tiden så insåg jag att om det här är ett företag som kan presentera för mig på det här sättet, så kändes det väldigt tryggt att förstå att vi kommer också kunna få en väldigt bra slutprodukt.”

Matilda: “Oavsett vilken kund som kontaktar oss och oavsett vilken medarbetare till mig som har kontakt med kunden, så möter den här kunden samma Furhoffs.”

Se och läs mer om våra kunduppdrag

Scroll to Top