All references:

Alla referenser:

Säljare och icke-säljare på Nolek tog första steget tillsammans mot en ny säljorganisation | Mindit - The House of Sales & Leadership
Nolek hero

Säljare och icke-säljare på Nolek tog första steget tillsammans mot en ny säljorganisation

Intervju med Mattias Jämtin på Nolek

Teamet har fått en förståelse för att säljarbetet inte bara handlar om teknik

Försäljningen på Nolek har gått bra senaste åren, men utmaningen med det distribuerade säljteamet kräver struktur och kontinuitet i den interna kommunikationen. De projektbaserade uppdragen leder ofta till perioder med olika hög arbetsbelastning, vilket ställer ytterligare krav på säljchefer att koordinera och planera arbetet väl.

Vi har utsett Mattias Jämtin, Sales and Marketing Manager på Nolek, till Månadens säljledare med Mindit. Mattias och hans team har jobbat proaktivt och strukturerat med att utveckla säljarbetet under det senaste året. Nolek är experter inom läcksökning, läcksökningssystem och tätkontroll.

Industriföretag med global säljorganisation

– Nolek är ett mellanstort svenskt industriföretag med en global säljorganisation. Vi är totalt 120 medarbetare, och vi har personal i de flesta världsdelar. Vår utmaning är inte att hitta leads till nya kunder, utan att koordinera den globala projektförsäljningen.

Mattias Jämtin, Nolek

– Vi har ofta olika perioder med lågt och högt tryck om varandra, både inom försäljningen och leveransen. Hela organisationen kan behöva vara involverad i leveransen, men samtidigt måste våra säljare kunna fokusera på att få in nya beställningar.

Hela organisationens tekniska kompetens behövs i säljarbetet

– Alla våra medarbetare har en hög teknisk kompetens, vilket är en nödvändighet i säljarbetet. Våra produkter är specialanpassade till varje kund, och ibland behöver vi vara många inblandade i en och samma process. Samtidigt kanske kunden sitter i en annan världsdel. Då är det viktigt att vi har en gemensam bild av hur säljarbetet ska drivas framåt.

Första steget för att vidareutveckla säljarbetet

– Tillsammans med Mindit har vi under det senaste året jobbat med våra säljare, projektledare, säljchefer och lands-VD. Projektet har inneburit att vi alla fick träffa varandra globalt. Och även fast det var i digitalt format, har det gett bra resultat.

Skapa enhetlighet i säljprocessen

Manadens saljledare badge april 2022 Mattias Jamtin

– Det gav oss en arena att samlas och arbeta fram en enhetlighet i säljprocessen. Reaktionerna från personalen har varit goda; många uppskattar att man får tid och ett forum för att träffas och prata igenom de här sakerna. Sen tror jag alltid att det är positivt när teamet känner att man satsar på dem.

– För oss blir det här första steget till en organiserad gemensam säljprocess. Eftersom vi jobbar fram det tillsammans, skapar det förankring i teamet. Det togs också emot positivt även utanför Sverige, där man annars mer sällan får vara med och delta i utvecklingsarbeten på det här sättet.

Första steget mot en struktur anpassad för en organisation i tillväxt

– Det här är första steget mot en mer strukturerad organisation som är anpassad för tillväxt.  Det är delvis möjligt tack vare att teamet har fått en förståelse för att säljarbetet inte bara handlade om teknik, till exempel i förhandlingsituationer.

Tips till andra chefer i en liknande roll som din?

– Globala team medför alltid utmaningar. Det gäller att hålla kontakten kontinuerligt, och sätta en bra mötesstruktur med återkommande teammöten och allmänna infomöten.

Scroll to Top